23/05/2023 -  23/05/2023 15:34

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, hoạt động đấu giá cổ phần trên HoSE thu về dưới 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), tổng giá trị cổ phần bán được thông qua đấu giá cổ phần trong năm qua chỉ đạt 939 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2013.