Kiến trúc sư Châu Phi đầu tiên giành giải Pritzker

Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Diebedo Francis Kere đã trở lại quê hương của ông ở Burkina Faso, lần đầu tiên kể từ khi ông giành được Giải thưởng Pritzker, được coi là giải Nobel cho ngành kiến trúc.