23/05/2024 -  23/05/2024 20:08

Kiểm toán môi trường - Đòn bẩy cho phát triển bền vững tại Việt Nam

(VOVTV) - Kiểm toán nhà nước Việt Nam luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của kiểm toán môi trường đối với sự phát triển bền vững. Trong nỗ lực đối phó với vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, Kiểm toán môi trường đã trở thành công cụ hữu hiệu để hỗ trợ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc tăng cường giám sát và kiểm tra, nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch trong việc bảo vệ môi trường.