22/06/2024 -  22/06/2024 14:40

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

(VOVTV) - Chúng ta vẫn quen với thuật ngữ “khủng hoảng truyền thông”. Nhưng, với doanh nhân, nhà báo Lê Quốc Vinh, nếu hiểu khủng hoảng chỉ ở trên các phương tiện truyền thông thôi thì sẽ dẫn đến phương pháp xử lý sai lầm. Xử lý khủng hoảng phải bắt đầu từ những vấn đề của chính doanh nghiệp - Đây cũng chính là một trong những triết lý về xử lý khủng hoảng, làm nền tảng cho hoạt động quản trị thương hiệu đã được ông gửi gắm đến cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông qua cuốn sách “Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông”.