26/04/2021 -  26/04/2021 18:18

Khám phá động Nhị Thanh – Chùa Tam Giáo

Nằm ngay giữa lòng thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, động Nhị Thanh – chùa Tam Giáo vừa là di tích tôn giáo, tín ngưỡng vừa là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất xứ Lạng