Khai quật “phòng nô lệ” gần Pompeii

Các nhà khảo cổ học tại Pompeii, Italia vừa phát hiện một căn phòng, được cho là phòng của các nô lệ thời La Mã cổ đại. Phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ một phần về thế giới vẫn còn nhiều điều đang giấu kín.