Hy Lạp: Siêu “trăng hoa” xuất hiện sau ngôi đền cổ Poseidon

Người dân và du khách tại Hy Lạp ngày hôm qua đã có cơ hội ngắm siêu “trăng hoa” của tháng 5 mọc phía sau ngôi đền cổ Poseidon.