09/07/2024 -  09/07/2024 19:23

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35-CT/TW

(VOVTV) - Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và hơn 1,2 triệu đảng viên tại các điểm cầu. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới hơn 15.640 điểm cầu của các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các điểm cầu cấp xã.