24/08/2022 -  24/08/2022 22:55

Hội chợ sách nổi lớn nhất thế giới

Hội chợ sách nổi lớn nhất thế giới đã cập bến ở Benghazi, Libi, thu hút khoảng 20.000 du khách.