21/06/2021 -  21/06/2021 10:28

Học lái bằng xe sang – Chuyện chỉ có ở Dubai!

Nói đến xe tập lái, ta sẽ hình dung ngay ra những chiếc xe cà tàng trong các trung tâm dạy lái xe. Nhưng ở Dubai thì không phải thế. Đây chính là những chiếc xe tập lái của họ, đang được dùng ở trường Lái xe Dubai trong các khóa dạy lái những chiếc xe hiệu suất cao, thuộc những thương hiệu hạng sang như Range Rovers hay Bentleys chẳng hạn.