08/06/2023 -  08/06/2023 22:05

Hỏa tốc chỉ đạo xác minh, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trong kinh doanh, lưu thông hàng hóa thiết bị điện

Cục QLTT TP. Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị nhanh chóng xác minh, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trong kinh doanh, lưu thông hàng hóa thiết bị điện.