30/01/2023 -  30/01/2023 11:05

Hoà Bình: Tổ chức Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường năm 2023

Trong 3 ngày từ ngày 27/1 đến ngày 29/1/2023 tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2023 với rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian với nội dung phong phú, đa dạng mang đặc sắc của nền văn hóa đất cổ Mường Bi.