31/03/2021 -  31/03/2021 21:02

"Hộ chiếu vaccine" có thực sự là chìa khóa vàng tái mở cửa du lịch?

Ý tưởng "Hộ chiếu vaccine" đang được nhiều người coi là một cơ hội để mở ra cánh cửa du lịch vốn đang bị khép chặt do tác động của đại dịch Covid-19. Vậy “Hộ chiếu vaccine” có thực sự là chìa khóa tái mở cửa du lịch hay không?