Hàn Quốc xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc sẽ xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới ở ngoài khơi thành phố Busan, nơi đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.