24/06/2024 -  24/06/2024 19:39

Hàn Quốc: Cháy nhà máy pin sử dụng nhiều lao động nước ngoài, đã tìm thấy ít nhất 20 thi thể