Hàn Quốc: Biến phân thành tài nguyên sản sinh ra năng lượng sạch

Sử dụng nhà vệ sinh có thể được trả tiền để mua tách cà phê hoặc mua quả chuối. Đây là điều đang diễn ra tại một trường đại học ở Hàn Quốc, nơi chất thải được coi như một nguồn tài nguyên đang được sử dụng để cung cấp năng lượng cho một tòa nhà.