Hà Nội: Xét nghiệm toàn bộ người từ Hải Dương về Hà Nội

Xét nghiệm cho tất cả những người từ Hải Dương về Hà Nội từ ngày 2/2 đến nay, siết chặt công tác quản lý, giám sát cộng đồng. Đây là kiến nghị của các quận, huyện và thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội tại cuộc họp ngày 17/2.