03/03/2023 -  03/03/2023 17:00

Hà Nội kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Kế hoạch lần này được chia làm 03 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Giai đoạn 2 tổ chức ra quân Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, công tác xử lý và kiên quyết không để vi phạm tái diễn.