Hà Nội: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên để phòng chống Covid-19

Mặc dù Hà Nội chưa chốt thời gian cho học sinh đi học trở lại, nhưng các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, lên kịch bản cụ thể để đón học sinh quay trở lại trường học ngay khi có quyết định. Đây là yêu cầu của ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Hà Nội tại cuộc họp chiều 26/2. Ông Dũng cũng cho biết, học sinh, sinh viên Hà Nội sẽ đi học trở lại theo thứ tự ưu tiên để phòng chống dịch.