14/04/2024 -  14/04/2024 20:18

Hà Nội đáp ứng nhu cầu gia tăng thủ tục hành chính công về đất đai

(VOVTV) - Thời gian gần đây, với những chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các giao dịch về đất đai đã gia tăng trở lại, cùng với đó là nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để đáp ứng nhu cầu này, phối hợp cũng chính quyền và doanh nghiệp để hỗ trợ thị trường bất động sản, nhiều địa phương tại Hà Nội đã cố gắng đáp ứng nhanh nhất việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.