03/05/2023 -  03/05/2023 18:41

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% - Kích thích tiêu dùng

Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ gửi công văn tới Bộ trưởng Tài chính về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Nếu được Quốc hội thông qua, chính sách này sẽ tác động như thế nào đến túi tiền của người dân, doanh nghiệp.