24/05/2023 -  24/05/2023 19:03

Giảm căng thẳng, hạn chế rủi ro cho người lao động

Thời gian qua, mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được các ngành, các cấp quan tâm thúc đẩy song thực tế tình hình tai nạn lao động vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy “Xây dựng quy trình, biện pháp an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” vẫn được coi là vấn đề cấp bách, cần được quan tâm nhiều hơn.