02/03/2024 -  02/03/2024 15:27

Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe đẹp” lần thứ I

(VOVTV) - Trong khuôn khổ Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024, sáng nay Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe đẹp” lần thứ I được tổ chức. Đây là Giải đi bộ lần đầu tiên do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Sở Văn hóa & Thể thao và Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo, giao Báo Phụ nữ Thủ đô là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện.