30/01/2023 -  30/01/2023 22:55

Giá vàng dự báo biến động trong ngày vía Thần Tài

Hai ngày trước ngày Vía Thần tài, giá vàng có xu hướng giảm. Tuy nhiên theo dự báo, giá vàng có thể biến động tăng vào đúng ngày 10 tháng Giêng do nhu cầu tăng.