24/05/2023 -  24/05/2023 00:14

Giá thực phẩm - Cú sốc mới đối với các hộ gia đình Anh

Mới đây, báo cáo của một tổ chức tư vấn độc lập cho biết, giá thực phẩm tăng sẽ tạo nên cú sốc mới với các hộ gia đình ở Anh, sau cú sốc về giá năng lượng. So với năng lượng, thực phẩm đã chiếm phần nhiều hơn trong mức chi tiêu của một hộ gia đình.