17/05/2024 -  17/05/2024 22:21

Gen Z khởi nghiệp

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và trên thế giới, việc xuất hiện các thương hiệu quốc tế trên thị trường Việt Nam là một nhu cầu tất yếu. Sự đổ bộ của thương hiệu quốc tế có thể đến từ mọi ngành, lĩnh vực như: thời trang, mỹ phẩm, đồ tiêu dùng, ẩm thực, đồ uống… Điều đáng nói, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng Thế giới được các bạn trẻ lựa chọn để khởi nghiệp và phát triển ở Việt Nam.