27/02/2024 -  27/02/2024 17:44

Gay cấn cuộc đua giành kỷ lục thế giới về lặn nín thở dưới băng

(VOVTV) - Valentina Cafolla năm nay 27 tuổi, vừa giành kỷ lục thế giới về lặn sâu nín thở dưới băng, với thành tích nín thở lặn sâu 140 mét trong 1 phút 40 giây.