28/02/2023 -  28/02/2023 14:16

Elon Musk lấy lại danh hiệu người giàu nhất thế giới

Theo thống kê của Bloomberg, tỷ phú Elon Musk vừa giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới.