24/05/2024 -  24/05/2024 22:54

Đưa công nghệ vào học tập và làm theo Bác

(VOVTV) - Thời gian qua, việc học và làm theo Bác tại Ban CHQS huyện Côn Đảo có nhiều đổi mới về nội dung, cách làm sáng tạo, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự gần gũi, trở thành nền tảng tinh thần lẫn kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cách làm sáng tạo của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa.