25/01/2023 -  25/01/2023 18:07

Dự báo thời tiết ngày 26/1/2023: Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm