Đội ốc đảo trên đầu để... kêu gọi bảo vệ môi trường

Ốc đảo đội đầu là ý tưởng của một nghệ sĩ người Bỉ. Hãy gặp gỡ và nghe ông nói về ý tưởng này.