Độc đáo truyền thống đám cưới mùa đông tại ngôi làng Ribnovo (Bulgaria)

Ngôi làng miền núi Ribnovo ở tây nam Bulgaria cho đến nay vẫn giữ được nghi lễ hôn nhân truyền thống đặc biệt, đó là chỉ được tổ chức vào mùa đông.