29/01/2023 -  29/01/2023 21:59

Độc đáo lễ cưới của người Sán Chỉ

Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, xua tan đi những giá lạnh để đem đến sức sống mới cho muôn loài. Mùa Xuân cũng là mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của đôi lứa yêu nhau,... và người Sán Chỉ ở rẻo đất biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) cũng tính chuyện dựng vợ, gả chồng cho con cái.