Đình Bình Thủy - Công trình nghệ thuật xứ Tây Đô

(VOVTV) - Tọa lạc tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đình Bình Thủy là một công trình nghệ thuật tâm linh đặc sắc của xứ Tây Đô, biểu thị sức sống mãnh liệt của cộng đồng làng xã cư dân Nam bộ, tinh thần tôn trọng, thờ phụng... đồng thời cũng thể hiện trí tuệ, bàn tay khéo léo của người dân địa phương.