29/03/2023 -  29/03/2023 18:22

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Châu Á là điểm sáng kinh tế thế giới

Báo cáo thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 công bố ngày 28/3 nhận định, với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 4,5% trong năm nay, châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đảm.