25/01/2023 -  25/01/2023 18:17

Đi lễ đầu năm: Nét đẹp văn hoá của người Việt

Sau 2 năm phải hạn chế nhiều hoạt động cộng đồng do dịch Covid-19, năm nay nhiều sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân đã được nối lại bình thường. Trong đó, đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động tín ngưỡng truyền thống phổ biến trong dịp này.