10/03/2021 -  10/03/2021 18:04

Đền Thác Bờ, ngôi đền linh thiêng bên dòng sông Đà huyền thoại

Đền Thác Bờ nằm trên đỉnh đồi Hang Thần nhìn xuống dòng sông Đà huyền thoại, mênh mông, là di tích chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, có giá trị đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân vùng Hồ Hòa Bình nói riêng và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung.