28/06/2023 -  28/06/2023 14:52

Đề nghị tăng lương thêm cho lãnh đạo Tập đoàn Nhà nước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp - đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Điều chỉnh mới nhằm khắc phục bất cập từ lâu nay - khi có doanh nghiệp Nhà nước - lương của cấp dưới cao hơn lương lãnh đạo.