23/05/2023 -  23/05/2023 23:56

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị các ngân hàng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tính đến nay, trong số 44 ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất, có 32 ngân hàng đã có phát sinh số tiền hỗ trợ lãi suất.