Đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ trí tuệ nhân tạo

Nhà đấu giá Sotheby’s mới đây đã đưa ra đấu giá một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật từ trí tuệ nhân tạo AI của nghệ sĩ Refik Anadol, trong đó bao gồm cả một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của một sản phẩm AI sử dụng kỹ thuật số độc quyền NFT.