Đấu giá bản sao hoàn chỉnh của tuyệt tác Mona Lisa

Một bản sao gần như hoàn chỉnh của bức tranh Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci có niên đại hơn 400 năm trước sẽ được đưa ra đấu giá ở Paris (Pháp), chỉ một vài tháng sau khi một bản sao khác được bán với giá cao kỷ lục.