Dầu Argan – Loại “vàng quý” ở Maroc

Các hợp tác xã dầu Argan đang làm giàu cho những phụ nữ dân tộc Amazigh ở Maroc. Họ đang sản xuất ra thứ được gọi là "vàng lỏng", bởi đó là một trong những loại dầu ăn đắt nhất thế giới.