01/02/2023 -  01/02/2023 18:33

Đã có 6 ngân hàng lãi trên 20.000 tỷ trong năm 2022

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, đã có 6 ngân hàng đạt mức lợi nhuận trên 20.000 tỷ trong năm 2022.