Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước

Sáng 20/7, với 466/466 đại biểu Quốc hội (chiếm 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.