Croatia: “Khách sạn tổ ong” dành cho những người nuôi ong bận rộn

Một gia đình ở Croatia đã mở một "khách sạn ong" cung cấp những tổ ong năng suất để bán cho những khách hàng muốn nuôi ong nhưng lại gặp khó khăn về địa điểm nuôi ong và thời gian dành cho chúng.