27/12/2022 -  27/12/2022 18:25

CPTPP: Còn rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Sau gần 4 năm thực thi Hiệp định, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, dệt may, gia dày, điện tử…đã tận dụng được khá tốt các cơ chế liên quan đến vấn đề thuế mà các thị trường đã có cam kết với Việt Nam. Đây là nỗ lực lớn so với các nước cạnh tranh, đặc biệt là những thị trường lớn trong khối quốc gia đối tác trong CPTPP.