Cột cờ Hà Nội – Biểu tượng lịch sử quân sự của Thủ đô

Xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, Cột cờ Hà Nội là một trong những công trình lịch sử còn trường tồn với thời gian. Đây cũng là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, được công nhận là di tích lịch sử năm 1989.