22/05/2022 -  22/05/2022 18:42

Công nghệ số đưa bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc) “sống lại” trong đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang khiến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) phải áp đặt nhiều hạn chế, Bảo tàng Cố Cung nằm trong khuôn viên Tử Cấm Thành, vẫn đang mở cửa theo một cách rất riêng thông qua công nghệ số.