20/05/2024 -  20/05/2024 19:37

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức

(VOVTV) - Trong phiên làm việc chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực, điều hành Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.