Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhậm chức trước Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng nay, Quốc hội khóa 15, với 483/483 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.